Produkter Tjenester Meny

Installasjon av gassanlegg - privat og bedrift

Elvin Rzniqi hos oss har gjennomført kurset Gasstekniker 1 - Installatør av anleggstype 1. Det betyr at han er sertifisert for arbeider knyttet til gass og gassanlegg. Går du med planer om å installere gass på kjøkkenet i eneboligen din, eller planlegger anlegg for naturgass i et bygg? Da kan vi hjelpe deg med det nå!

Kurset fant sted på Karmøy og ble gjennomført i to omganger på henholdsvis 3 og 5 dager. Etter praktisk gjennomføring fulgte en teoretisk og praktisk prøve - som ble bestått.

Elvins sertifisering gjør at vi kan tilby tjenester innenfor følgende arbeidsområder:

  • Planlegging, montasje og service av mindre og enklere anlegg for naturgass og LPG, med trykk maksimalt 0,5 bar. (Flaskesentraler skal likevel inngå)
  • Montasje av gassforbrukende utstyr og kjel som tillates montert uten eget fyrrom 
  • Gasstanker og abonnentsentraler. Disse skal være utstyrt med regulator fra leverandør og samsvarserklært (CE-merket) som en samlet enhet med leveringstrykk ikke over 0,5 bar

Nå er planen videre å gjennomføre kurs for kontroller også. Da vil vårt arbeidsområde omfatte utførelse av kontroller av samme type anlegg som ovenstående. I tillegg kan kontroller utføres på frittliggende eneboliger og fritidsboliger.